Ulus Meydanı’nda Zafer Anıtı

Ulus Meydanı’nda Zafer Anıtı, I. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1930’lu yıllar

İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binasının 1915, 1916, o yıllarda yapımına başlanmıştı. Tasarlayan mimar, Hasip Bey, derler, ama aslında bir harf yanılması vardır, adı Hasif Bey’di. Şehit Hasif Bey’dir o. Balıkesir cephesinde başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralanmış, Miralay Kâzım (Özalp) Bey’in kollarında can vermişti.

16 Mart 1920’de İstanbul, büyük savaştan galip çıkan itilaf devletleri tarafından işgal edildi. Üç gün sonra Ankara’da bir meclisin toplanması kararlaştırıldı. Yer olarak kulüp binasında karar kılındı.

Binanın çok eksiği bulunuyordu. Badanasızdı, sıvası yoktu. Damı kiremitsizdi. Sıvası, badanası yapıldı. Ankaralılar evlerinin damlarındaki kiremitleri söküp meclis binasına taşıdılar. Okullardan sıralar toplandı, mebusların oturma yeri yapıldı. Halkın meclisi 23 Nisan 1920 günü açıldı. Ankara’nın en önemli yapısı ve her zaman öyle kalacak. Çünkü orası, Anadolu’nun ilk meclisinin açıldığı yer. Millî Mücadele’nin ruhudur. Cumhuriyet orada ilân edildi.

Ulus Meydanı'nda Zafer Anıtımsadik