İstasyon Meydanı

19 Mayıs Meydanı, Ankara Garı, 1940’lı Yıllar

Motorlu ulaşım araçları daha kente ulaşmamıştı. Cumhuriyet Ankara’sının öncesinde, ulaşım araçları genellikle, yaylı, tek ya da çift atın çektiği kağnı, tatar arabası, bazısının üstü muşambayla örtülü “Lando” denilen araçlardı. Sonra otobüs, otomobil geldi. Geldi ve çoğaldı. 1940’ların başında bile faytonlar kent içi ulaşım için vazgeçilmez mi, bilinmez, ama vardılar, aranıyorlardı. Tek ya da iki at koşulurdu faytona.

Ankara Garı’nın önünde, 19 Mayıs Meydanı’nın bir köşesinde, damalı, rengârenk taksilerle birlikte müşteri bekliyor. Sürücü faytonun ön kısmındaki yerine oturmuş, her an harekete hazır. Faytona iki at koşulmuş.

İstasyon Meydanımsadik