İstasyon Meydanı

19 Mayıs Meydanı, Ankara Garı, Gar Gazinosu, Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Binası, 1940’lı Yıllar

İzmit-Ankara demiryolu hattı 27 Kasım 1892 günü işletmeye açıldı. Açılışı törenle oldu. O gün orkestra bile vardı. Ankaralılar istasyona dökülmüş, hem töreni hem de sonunda kente gelen ilk treni ilgiyle izlemişlerdi.

İlk gar binası, mütevazı, iddiasız, küçük bir yapıydı. Kırk yıl kadar zamana göğüs gerdi.

1934 yılıydı, yeni bir gar binası yapılmasına karar verildi. Yapımı için Ulaştırma Bakanlığı’nın 25 yaşındaki mimarı Sabri Şekip Akalın görevlendirildi. 3 Kasım 1935 günü temeli atılan gar binası inşaatı 1937’nin 2 Eylül günü tamamlandı. 30 Ekimde hizmete girdi. Ertuğrul Şevket’in iki yıl sonraki yazısının başlığına bakılırsa, “Avrupanın En Modern İstasyonu Ankara Garı”ydı:

“Türkiyenin kalbi güzel Ankaranın yeni garı, bu kalbin atışını tanzim eden, kanlarını etrafa dağıtan canlı bir uzuv gibidir. Ankaraya ayak basanın karşısına yapısının sağlamlığı, güzelliği ve temizliği ile yeni Türkiyenin timsali gibi çıkan gar, yolcunun gözlerini dinlendiren, muhayyelesini şehirde göreceği harikalara hazırlıyan bir manzara teşkil eder.”

İstasyon Meydanımsadik