Atatürk Bulvarı

Atatürk Bulvarı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Kızılay Genel Müdürlüğü, 1940’lı Yıllar

Ankara’nın merkezi olan Kızılay Meydanı’na adını veren ve Erken Cumhuriyet döneminde 1928-1930 yılları arasında gerçekleştirilen binanın mimarı Avusturyalı Robert Oerley’dir. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti bu binaya yerleşirken, Kızılay Genel Müdürlüğü adını alacaktı. Kuruluşun güzel parkı kısa zamanda semt insanının günlük hayatına karışmış, hele köşedeki kum havuzu küçüklerin hiç ayrılmak istemedikleri bir oyun yeri olmuştu. Parktaki büfede, Kızılay’ın maden suyu, çeşitli içecekler satılırdı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, iki tarafta bahçeli evlerle, yabancı elçiliklere ev sahipliği yapan yapılarla, yer yer boş arsalarıyla askerî fabrikalara uzanırdı. Vali konağı Kızılay’ın bahçesine sırtını vermişti. Karşısında Mustafa Necati Bey’in bahçeli evi vardı. Taksitlerini bile ödeyemeden genç yaşta vefat etti Maarif Vekili. Evi, kurucusu olduğu Türk Maarif Cemiyeti satın aldı. Burada bir anaokulu kurdu. Bulvar, “Gazi Mustafa Kemal” adını almadan önce, 1935’e kadar, Necati Bey Caddesi adını taşıdı.

Atatürk Bulvarımsadik