Kızılay Meydanı ve Güvenpark

Kızılay ve Güven Parkları, Cemil Uybadın Köşkü, 1940’lı yıllar.

Fotoğraf Kızılay Genel Müdürlüğü’nün üst katından çekilmiş olmalı. Kızılay Parkı’nı, Güven Park ve Güven Anıtı görülüyor. Atatürk Bulvarı’nın sol tarafını da izliyoruz aynı fotoğraftan. En yüksek yapı geniş bir bahçe içerisine oturtulmuş kuleli bir köşk. Hemen belli oluyor. Cemil Bey’in köşküdür.

1906 yılında Erkân-ı Harp Kolağası Mustafa Kemal Bey sürgün kokan bir hava içerisinde yeni görev yerine, Şam’a gönderilmiş. Yalnız Şam’da durmayıp gizlice Mısır’a geçecek. Oradan gemiye biniyor, doğduğu kente, Selânik’e. Gemi limana geliyor. Ama limanda kontrol sıkı, inmek, kente girmek olanaksız. Yardımına Selânik Merkez Komutan Muavini Mümtaz Yüzbaşı Cemil Süleymaniye Bey yetişiyor. Onu gemiden alıp, kente sokuyor. Cemil Süleymaniye, Cumhuriyet yıllarında Mehmet Cemil Uybadın’dır. Mebus oldu. Bir ara, Dahiliye Vekili idi. Bu görkemli yapı, 1925, 1926 yıllarındandır. Bir ara konut olmaktan çıktı, Sular İdaresi’ne bırakıldı, en sonunda yıkıldı.

Kızılay Meydanı ve Güvenparkmsadik