Sıhhiye, İncesu Deresi

Victor Albert Grigas, 1970
Sıhhiye, İncesu Deresimsadik