Sergi Evi

Atatürk Bulvarı, Sergi Evi, 1934.

1929’da kurulan Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti, “Halkı israfla mücadeleye, hesaplı, tutumlu yaşamaya ve tasarrufa alıştırmak; yerli mallarını tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak; yerli mallarımızın miktarını yükseltmeye, metanet ve zarafet itibariyle hariçteki mümasili mallar derecesine getirmeğe ve fiyatlarını ucuzlatmağa çalışmak; yerli mallarımızın sürümünü arttırmak” amacıyla çalışıyordu. (1)

1933 yılında Cemiyet, yerli malların sergileneceği bir sergi binası yapılmasını karar altına aldı ve uluslararası bir yarışma düzenledi. Yarışmada bir Türk mimarının projesi başarılı bulundu. Şevki (Balmumcu) Bey’in tasarımı çok özel bir eserdi. Ve sadece sergiler için düşünülmüş, tasarlanmıştı. Şu sözler, genç mimarındır:

“İnsan sergi gezerken 90 derecelik açı ile dönüş yapmaz. Onun için salonu dairesel yaptım.” (2)

Ankara’nın Sergievi, Cumhuriyet’in 11. yıldönümünde, 29 Ekim 1934 günü açıldı. Açılışında önemli bir etkinlik vardı: Sanayi Sergisi. Üç hafta açık kaldı. 90 bin kişi gezdi.

 

1 Gökhan Akçura, Türkiye Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi, İstanbul 2009, s. 122.

2 Gökhan Akçura, age, s. 125.

Sergi Evimsadik