Kızılay Meydanı

Victor Albert Grigas, 1970
Kızılay Meydanımsadik