Bazı zengin evleri

Bazı zengin evleri (oldukça yeni)

Quelques maisons aisées (plutôt récentes)

Bazı zengin evlerimsadik