Bankalar Caddesi

Bankalar Caddesi [ Atatürk Bulvarı ], Ziraat Bankası binası, 1930’lu yıllar

Ziraat Bankası Genel Müdürlük binası, İstanbul doğumlu İtalyan Mimar Guilio Mongeri’nin tasarımından 1926-1929 yılları arasında yapıldı. Daha önce burada Düyun-u Umumiye’nin iki katlı bir binası vardı. Millî Mücadele yıllarında Hariciye Vekilliği yerleşmişti. Yıkıldı. Yerini, kent içerisinde epeyce yer değiştiren Ziraat Bankası aldı. Binada Arif Hikmet Koyunoğlu’nun da emeği var. Koyunoğlu -O günlerde parasızdır- yazar:

“Bir gün hal- inşada [inşa edilmekte olan] Ziraat Bankası’nın önünden geçiyordum. Binanın mimarı olan hocam Mongeri’ye uğradım. Dedi ki: ‘Hikmet, sana bir iş vereceğim. Binanın saçak altlarının eski Türk ornömanlarıyla süslü olmasını düşündüm. Bir de binanın diğer umumi tezyinatının detaye olarak desenlerini ve bunların taş üzerine aplikesini yapacaksın. Bu işlerin keşif tutarı on bin liradır. Senin Ocak binasına başlamana daha vakit var. Sana altı bin lira peşin vereyim, o işlere başla,’ dedi ve altı bin liralık çeki verdi. Hocam Hızır gibi imdadıma yetişmişti. Hemen İstanbul’a gittim, o işler için lazım olan malzemeyi, bol kâğıt, boya, kopya kâğıtlarını toplarıyla aldım.”

“Saçak tezyinatını çizdim, kısmen renkledim ve yerine desenleri çıkardıktan sonra büyük ustalarla işe başladım. Büyük ustalar diyorum, onlar kimlerdi? Bizim çocuklar başta Bahri olmak üzere yeğenim İsmet, Şinasi güzelce çalışıyorlardı. Ben de etraf konturlarını, gölgelerini ve sair tamamlayıcı kısımlarını yapıyordum.”

Ziraat Bankası binasının Selçuklu, Osmanlı süsleme elemanları böyle ortaya çıktı.

Bankalar Caddesimsadik