Atatürk Bulvarı

Atatürk Bulvarı, Sıhhiye Vekâleti, Erkek Lisesi [Taş Mektep], Numune Hastanesi, 1930’lu Yıllar

Yenişehir’den bakış: Sıhhiye Vekâleti, modern mimarlığın Ankara’daki ilk örneklerinden biridir. Semtin ilk görkemli yapısı o. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin yeri boş. Belediye otobüs garajının hangarları, 40 yıl sonrasının Abdi İpekçi Parkı’nın yerinde. Biraz ileride, Develik tepesinde Taş Mektep (Ankara Erkek Lisesi). Numune Hastanesi görülüyor. Sümerbank binası, Zincirli ve Hacı Bayram camilerinin minareleri fark ediliyor, yukarıda Ankara Kalesi.

Ankara İdadisi’nin bulunduğu yapının temeli 1886’da Vali Sırrı Paşa döneminde atıldı. II. Meşrutiyet’ten sonra sultanî oldu. 1923’ün başında Ankara Erkek Lisesi adını aldı. Ankaralılar okula hep, “Taş Mektep” dediler. Civarın kırmızıya çalan taşından, andezitten yapılmıştı.

Sakallı Celâl müdürlüğünde bulundu. 80-90 yıl önceki öğretmenleri arasında Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin, Rıfkı Melül Meriç, Tezer Taşkıran’ı sayabiliriz. Lise’den mezunlar arasında, Ahmet Muhip Dıranas, Samet Ağaoğlu, Orhan Veli, Oktay Rifat var.

Atatürk Bulvarımsadik