Ankara Kalesi

Ankara Kalesi, 1950’li yılların başı.

Refik Ahmet Sevengil, iki dönem milletvekilliği yaptıktan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde Radyo Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Eski bir yazısında, Romalılara, Selçuklulara, Osmanlılara tanıklık etmiş kaleyi ve çevresini seyrediyor, sonra da yazıyor…

“Birkaç gündür Ankara’dayım. Oturduğum evin penceresinden kale görünüyor. Bugünkü şehrin yanı başında geçmiş asırlara ait bir efsane şatosu halinde yükselen Ankara kalesinin vekarlı ve heybetli manzarası benim pek hoşuma gider. Bu, yalçın kayaların üstüne kurulmuş kartal yuvasını seyrederken bir kahramanlık şiiri okuyormuşum bir zevk duyarım.

Ankara kalesi güzel bir şiirin içinde pırıldayan ve gözleri çeken berceste bir mısradır.”

 

Refik Ahmet Sevengil, “Ankara’nın Ruhu”, Yeni Mecmua, No. 13, 28 Temmuz 1939, s. 4.

Ankara Kalesimsadik