Kızılay, Balıkçılar

Victor Albert Grigas, 1970
Kızılay, Balıkçılarmsadik