İkinci Meclis Binası

II. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1940’lı yılların sonu

Hüseyin Orak’ın hazırladığı Türkiye Kılavuzu’nun “Ankara” kitabında, 1940’lı yılların Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin geniş ve yeşile boğulmuş bahçesi kısaca tanıtılır:

“Meclis Parkı, Büyük Millet Meclisi’nin aynı zamanda bahçesidir. Burası Ankara’nın en eski parklarından birisi olup iyi bakımı ve yakınlığı dolayısıyla bugün halkın en çok uğradığı bir istirahat yeridir.” (1)

Bu satırların yazıldığı yıllarda Başkent Ankara güzel parklarıyla da öne çıkmıştır. Gençlik Parkı, Maliye Bakanlığı Parkı, İnönü Hisar Parkı, Şehir Parkı, Hacettepe Parkı, Samanpazarı Parkı, Emniyet Parkı, Kızılay Parkı, Zafer Parkı, Kocatepe Parkı, Sıhhiye Parkı, Gül Bahçesi bunlardan bazılarıdır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin parkı halka açıktır. Uzun ve kademeli bir havuzu vardır. Bir köşede beyaz bir çadır yer alır. Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası’nın, bandoların konser vermek için çıktıkları sahnedir bu çadır. Daha önce Yenişehir’dedir. Emniyet Âbidesi’nin yapımına başlanmasıyla yerinden kaldırılmış, Meclis Parkı’na taşınmıştır. Parkın içerisinde bir de çocuk bahçesi bulunur.

1 Türkiye Kılavuzu, Ankara 1946, s. 270.

İkinci Meclis Binasımsadik