Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Augustus Tapınağı

Adı: Monumentum Ancyranum (Temple of Augustus and Rome in Ancara).
Yılı: 1882
Yayınlanan Eser: Asie Mineure

Ünlü Fransız arkeolog ve gezgini Charles TEXIER 1802 yılında Versailles’da doğmuş ve 1871 yılında Paris’te vefat etmiştir. Paris Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu bitirmiş; Fransız Bilimler Akademisi ve Paris Arkeoloji Enstitüsü üyelikleri yapmıştır. Bayındırlık İşleri Müfettişliği görevi esnasında Fransız Hükümeti tarafından Anadolu’ya gönderilmiştir. İlki 1833 ve ikincisi 1843 yılında olmak üzere, Anadolu’da yıllarca süren seyahat ve incelemeleri sırasında yurdumuzun çok büyük bir kısmını baştan başa gezip dolaşmış, kazılar yapmış, araştırmalarda bulunmuş ve bütün bu çalışmalarının sonuçlarını yayımlamıştır.

Charles TEXIER’in bizim için en önemli eseri bildiri konumuz olan Asie Mineure adlı eserinin Türkçe çevirisi Küçük Asya’dır. Bu eserin Fransızca ilk baskısı, Küçük Asya’nın Tasviri; Güzel Sanatları, Anıtların Tarihi, Antik Şehirlerin Planları ve Topografyası adıyla 1839-1849 yılları arasında Paris’te üç cilt olarak yayımlanmıştır.

*Musa Yıldız
(Fransız Gezgin Charles Texier’in Küçük Asya’sının Anadolu Kültür Tarihindeki Yeri)

 

Fransız tarihçi, mimar ve arkeolog Charles Texier, Anadolu’ya yaptığı geziyle ilgili çalışmalarda ziyaret ettiği Ankara’nın tarih ve mimarisiyle ilgili önemli bilgiler vermiş ve bunları mimari özellikleri yansıtan Description de I’Asie Mineure I ile Principal Ruins of Asia Minor adlı eserlerinde çizim ve gravürlerle desteklemiştir (Şekil 5). Texier, Augustus Tapınağı’ndan çok ayrıntılı bir şekilde söz etmiş, Ankara’da görmüş olduğu Roma Dönemi kalıntılarının Roma’daki yapılardan daha gösterişli olduğunu söyleyecek kadar etkilenmiştir: “İtalya’da klasik tapınakların kapıları nadiren muhafaza edilmiştir ve sadece iki kapı vardır ve bunların detayları Ankara’dakiler kadar güzel değildir” (Texier, 1839, s. 172).

*H. Sinan Sülüner
Yabancı Seyyahların Gözlemleriyle Roma ve Bizans Dönemi’nde Ankara
Ankara Araştırmaları Dergisi 2014, 2(1), 11-21

Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Augustus Tapınağımsadik

Yorum Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir