Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk Orman Çiftliği, 1939

1925 yılının bahar ayına girildiğinde bir gün Atatürk ziraatçı kişilerden oluşan bir gruba, Ankara’da çiftlik kurma arzusunu dile getirdi. Onlardan istediği, kendisine yer göstermeleriydi. Çeşitli görüşler ortaya atıldı. Arazi hep çorak, çiftlik için uygun yer yok gibiydi. Gösterilen yerler içerisinde en uygun gibi görüneni bile bataklıktı. Oraya gidip bakıldı. Atatürk, o çorak ve bataklık bölgeye çiftliğini kurmaya karar verdi. Orada, yıllar içerisinde, ülkede izlenen tarım politikasının bir parçası olarak modern bir tarım ve endüstri kurumu yaratıldı.

Bunu komşu araziler izledi. Çiftlik alanı genişletildi. Bütün harcamaları Atatürk yapıyordu. Adı, Gazi Orman Çiftliği oldu. Soyadı Kanunu çıktıktan sonra da Atatürk Orman Çiftliği. Hazine’ye bağışlandığında 102.000 dönüm büyüklüğündeydi.

İlk dönemde (1926), sebze ve meyve yetiştirildi. Şeker pancarı üretimine geçildi. Koyunculuk, inekçilik, atçılık, tavukçuluk, sütçülük, peynircilik, yoğurtçuluk, fidanlık, bağcılık, şarapçılık, arıcılık Çiftlik’teki yıllar içerisinde oluşan çeşitli uğraş alanlarıydı. Aynı zamanda tarım makineleri onarılıyor, teknik eleman yetiştiriliyor, makinelerin kullanımı öğretiliyordu.

Atatürk Orman Çiftliğimsadik